[1]
ناصر كريمش خضر الجوراني and حميد ياسر رداد 2022. Crimes of sabotage and smuggling affecting foreign investment in Oil sites (Comparative Study). MIsan Journal of Comparative Legal Studies. 1, 7 (Dec. 2022), 200–226. DOI:https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.121.